Ethical Tea Partnership

titleEthical Tea Partnership е организация с нестопанска цел, която работи за подобряване на екологично съобразното и щадящо природните ресурси производство на чай, подобряване живота на работниците, които участват в производство му, и средата, в която чаят се отглежда.

 

Всичкият чай, който Douwe Egberts купува, идва от производители, участващи в програмата ETP.

 

Работата на организацията е насочена към три ключови области:


1. Мониторинг и сертифициране
ETP оценява производителите на чай съобразно международните социални и екологични стандарти и им помага да подобрят ефективността си. ETP помага на производителите да постигнат сертифициране и създава официални взаимоотношения с всички основни програми за сертифициране, включително UTZ Certified.

2. Подкрепа на производителите
ETP осигурява на производителите безплатно обучение и подкрепа за подобряване на условията на труд и справяне с често срещани проблеми, вариращи от здравето и безопасността до подобряване на трудовите и екологичните практики.

3. Стратегическа устойчивост
ETP разглежда и въпроси, които представляват заплаха за дългосрочната устойчивост на веригата на предлагането на чай и които излизат извън рамките на нормалния обхват на одита. Примери за стратегическа устойчивост включват изменението на климата и социалното развитие.

Повече за организацията можете да прочетете тук - http://www.ethicalteapartnership.org/.