Какво е сертификат UTZ?

alt
UTZ сертифицирането подкрепя устойчивото земеделие и по-добрите възможности за земеделските производители, техните семейства и нашата планета. Сертификационната програма UTZ позволява на фермерите да прилагат по-добри селскостопански практики, подобрява условията им на труд и им помага да се грижат по-добре както за семействата си, така и за околната среда.

 

 


titleDouwe Egberts & UTZ Certified


Douwe Egberts насърчава отглеждането на чай и кафе с отговорно отношение към хората и околната среда.

От 2002 г. досега 20 000 дребномащабни земеделските производители на кафе и чай са били обучени в методите за устойчиво отглеждане от Фондация Douwe Egberts. Douwe Egberts е най-големият купувач на UTZ сертифицирани кафе и чай в света.

Douwe Egberts непрекъснато подобрява своите екологични показатели съгласно ISO 14001. Тази международно призната система за управление на околната среда означава, че се използват по-малко енергия и вода, свежда отпадъците до минимум и гарантира оптимално проектиране на опаковката.

От 2005 г. консумацията на енергия и вода в заводите на Douwe Egberts е намаляла съответно с 15 и 30%. Класическата опаковки кафе съдържа 20% по-малко хартия, 40% по-малко фолио и 50% по-малко алуминий, отколкото преди. 25% от енергията, използвана във фабриката за печене, е зелена енергия, добита от остатъци от кафе.

Повече за  UTZ сертификат можете да научите тук - https://www.utzcertified.org/